Местна инициативна рибарска група

Начало

Представят пред рибарите в Поморие две важни мерки от Стратегията за ВОМР, с финансиране до 150 хил. лева

Информационна среща с бенефициенти ще проведе Сдружението с нестопанска цел Местната инициативна рибарска група /СНЦ МИРГ/ - Поморие. Пред заинтересованите страни ще бъдат представени в детайли Мярка 1- „Подкрепа за иновации в рибарството и аквакултурите в МИРГ Поморие“ и Мярка 2 – „Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ „Поморие“ от Стратегията за ВОМР № МДР-ИП-01-85/18.07.2018 г.

Събитието ще се проведе на 18-ти октомври, петък от 10:30 ч. в базата на новото рибарско пристанище в гр. Поморие на ул. Кубрат №8.

Прочети още...

Обява за прием на проектни предложения

по процедура № BG14MFOP001-4.020 МИРГ Поморие "Mярка 2 Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ „Поморие““ към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на СНЦ „МИРГ ПОМОРИЕ”

Прочети още...

Важни мерки от стратегията за ВОМР пред рибарската общност в Поморие

Информационна среща с бенефициенти и други заинтересовани страни проведе Сдружението с нестопанска цел „Местната инициативна рибарска група“ /СНЦ МИРГ/ – Поморие. Тя се състоя в базата на Рибарско пристанище – Поморие.

Прочети още...