Местна инициативна рибарска група

Информационни материали

Списък с успешно/неуспешно преминалите процедурата кандидати

Списък с успешно/неуспешно преминалите процедурата кандидати

Таблица 1

 

Пореден №

Входящ №

Дата на получаване

Кандидат

Проверка за административно съответствие и допустимост

Професионален опит и квалификация

Забележка

Решение на комисията

1.

1

26.08.2019

Диана Гочева

ДА

ДА

-

Отговаря на изискванията

2.

2

27.08.2019

Павлина Йончина

ДА

ДА

-

Отговаря на изискванията

3.

3

28.08.2019

Слава Бахчеванска

ДА

ДА

-

Отговаря на изискванията

4.

4

29.08.2019

Соня Обущарова

ДА

ДА

-

Отговаря на изискванията

5.

5

29.08.2019

Георги Коларов

ДА

ДА

-

Отговаря на изискванията

6.

6

28.08.2019

Станка Делчева

ДА

ДА

-

Отговаря на изискванията

7.

7

27.08.2019

Камелия Симеонова

ДА

ДА

-

Отговаря на изискванията

8.

8

01.09.2019

Виолета Секиранова

ДА

ДА

-

Отговаря на изискванията

9.

9

04.09.2019

Ема Енева

ДА

ДА

-

Отговаря на изискванията

10.

10

09.09.2019

Тодор Тодоров

ДА

ДА

-

Отговаря на изискванията

 

Заповед утвърждаване списък с оценители КППП