Местна инициативна рибарска група

Новини

Започна приемът на проекти по мярка 1.7 "Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“ - 24/08/2017

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство кани желаещите да представят проектни предложения по приоритет на Съюза 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите”, като обявява процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.007 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“.

Прочети още...
Категория:

Проекти по Програма за морско дело и рибарство ще се приемат до 25-и Май 2017

Проекти по Програма за морско дело и рибарство ще се приемат до 25-и Май 2017.

Общия размер на безвъзмездната финансова помощ в бюджета на програмата е 16 872 000 лв.

Максималният интензитет на БФЗ е 50 % за МСП (малки и средни предприятия) и 30 % за големи предприятия.

Проектите по Програма за морско дело и рибарство ще подпомагат приоритетно отглеждането на ​африкански сом, европейски сом, бяла риба, черна мида, калкан, ципура, лаврак, дъгова пъстърва.

Прочети още...
Категория: