Местна инициативна рибарска група

Новини

Рибари в Поморие

Представяме ви галерия показваща рибарите в Поморие в една арт светлина. Вижте невидимото от брега лице на риболова в Бургаският залив.

Автор на творбите е Георги Димитров от Поморие, фотограф с дългогодишна практика, стотици отразени събития и безброй запечатани морски изгреви и залези. Повече информация за автора може да намерите на https://photopomorie.com/

Приятно разглеждане.

Прочети още...
Категория:

Нови възможности за кандидатстване с проекти по Стратегията на СНЦ "МИРГ Поморие"

Logo Rull 100Сдружение „Местна инициативна рибарска група Поморие“ /МИРГ Поморие/ и Управляващият орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. подписаха допълнително споразумение към Стратегия за Водено от общностите местно развитие, с което бяха одобрени промени за нови възможности за кандидатстване с проекти.

Финансова помощ се увеличава до 80% от общия размер на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, свързани с дребномащабен крайбрежен риболов по Мярка 1 „Подкрепа за иновации в рибарството и аквакултурите в МИРГ „Поморие“ и Мярка 2 „Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ „Поморие

Прочети още...
Категория:

Продължава изграждането на втория етап на Рибарско пристанище – Поморие

mol 1 1440x480

На Рибарско пристанище Поморие вече е разположен 60-метров плавателен съд тип баржа, който почиства морското дъно, с което ще се осигури необходимата оперативна дълбочина за навлизане на по-големи плавателни съдове, както и свободното маневриране на по-малките такива.

Изграждането на западния мол на пристанището, който ще защити всички съдове, акостиращи в него е почти завършено. Доставена е бензиностанцията, която ще даде възможност лодките да бъдат зареждани на място и ще спести много време и усилия на всички работещи.

Прочети още...
Категория:

Кметът Иван Алексиев подписа договор по проект за намаляване на морските отпадъци

logo FM 768x128

Кметът Иван Алексиев подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Намаляване на морските отпадъци от земни източници в целева акватория на територията на община Поморие ведно с образовано и информирано общество спрямо замърсяването на морските води“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Прочети още...
Категория:

Старата водна кула в Поморие ще се превърне в музей на рибарството

Кметът Иван Алексиев подписа тристранен договор между Община Поморие, Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 и МИРГ Поморие за безвъзмездно финансиране реконструкцията на съществуващата водна кула и превръщането ѝ в арт комплекс с музей на рибарството.

Водната кула е била част от водоснабдителната система на град Поморие. Тя представлява резервоар за вода, който е бил ситуиран на най-високото място в края на града, но в момента е в силно амортизираното състояние и невъзможност да функционира.

Проектът за реконструкцията на разрушено и опасно съоръжение предвижда обособяване на мултифункционална зала с експозиция на различни елементи свързани с историята на града и рибарството, представяни на интерактивни мултимедийни екрани, технически зони, панорамна площадка, паркоустройство и благоустройство на дворното пространство с изграждане на арт ателиета.

Основната цел на проекта е да се пригоди съществуващото съоръжение в съвременно такова, което да съчетава функциите на експозиционни площи и други разнообразни културни дейности, свързани културното и морското наследство на града. С цел постигане на съответните функционални зони и с помощта на съвременните архитектурни намеси, ще се постигне ненатрапчив, гостоприемен облик, като основният акцент на комплекса ще остане водната кула.

Проектът „Арт комплекс – водна кула – музей на рибарството, гр. Поморие“ се финансира по Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ на МИРГ Поморие, по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.

Срок на изпълнение: 24 месеца.

Прочети още...
Категория: