Местна инициативна рибарска група

Нормативни документи

ОДОБРЕНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2022 Г. НА МИРГ „ПОМОРИЕ“

new logos PMDR bgОДОБРЕНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2022 Г. НА МИРГ „ПОМОРИЕ“

МИРГ „ПОМОРИЕ“ публикува одобрена Индикативна годишна работна програма за 2022 г.
15.10.2021 г.

Индикативна годишна работна програма за 2022 г. може да видите ТУК.