Местна инициативна рибарска група

Обяви

СНЦ "МИРГ-Поморие" организира информационен ден във връзка със стратегията за "Воденото от общностите местно развитие"

СНЦ "МИРГ-Поморие" организира информационен ден във връзка със стратегията за "Воденото от общностите местно развитие"

С дневен ред:

Среща с бенефициенти и други заинтересовани страни за представяне напакет документи за кандидатстване по мярка 3, 4, 5 и 1.8 от Стратегия за ВОМР на СНЦ "МИРГ Поморие"

Мероприятието ще се проведе както следва:

29.07.2021 г. (четвъртък) от 10:30 ч. гр. Поморие, Община Поморие; ул. "Солна" № 5

Присъствието е желателно!

Заповядайте!

 Плакат МИРГ Поморие 1607