Местна инициативна рибарска група

Обяви

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.081 „ПОДКРЕПА ЗА ИНОВАЦИИ В РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ "ПОМОРИЕ"

мярка 1 „Подкрепа за иновации в рибарството и аквакултурите“

20.10.2021 г.
new logos PMDR bgНа основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.081 „Подкрепа за иновации в рибарството и аквакултурите“, мярка 1 „Подкрепа за иновации в рибарството и аквакултурите“ от стратегията за ВОМР на МИРГ „Поморие“.

Предвиденият бюджет по процедурата е 100 000 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 85 000 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 15 000 лв. национално съфинансиране.

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 29.10.2021 г., на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите ТУК