Местна инициативна рибарска група

Добри практики

Изпълнени проекти по програмата

1Производство на ядивни морски водорасли

Рибарски групи FLAG: Датски малки острови и остров Борнхолм Островите Анхолт; Фейо; Скарьо; Арьо; Бьорно; Ертолмен; Борнхолм; Турьо, Дания

В този проект за сътрудничество участват заин- тересовани лица от две датски рибарски групи FLAG — една рибарска група от остров Борн- холм и една, която обхваща по-малките острови, използващи морски водорасли с търговска цел — недооценен ресурс в датските води. Чрез насърчаване на екологичното отглеждане, съби- ране и преработка на морските водорасли про- ектът ще съдейства за диверсификация на мест- ните островни икономики, като по този начин ще спомогне за запазването на числеността на мест- ното население и активността на общностите.


 2

De Boet (Хангарът)

Рибарска група FLAG: Флеволанд
Местоположение: Урк, Нидерландия

Възстановяване на историческа сграда в сърцето на рибарското селце в Урк и преобразуването ѝ в мултифункционално пространство, в центъра на което ще се помещава известен местен ресторант.

 


 3

Трапезарията на морето

Рибарска група FLAG: Северна Ютландия Страндби, Дания

Този проект представлява пример на пазарна иновация, водеща до създаване на успешно МСП, в което са назначени 4 души, и което само след две години реализира оборот от над 1,5 млн. евро. Той се реализира в региона Северна Ютландия, характеризиращ се с намаляване на населението и по-високо ниво на безработица в сравнение със средното за страната.


4

Фестивал на изкуствата и риболова

Проектът не е по линия на Ос 4 Анкона, Италия

Този фестивал на изкуствата и риболова (проектът ICTYS) е разработен от община Анкона и насърчава сътрудничеството между рибарския сектор и съвременното арт-общество с цел подобряване на привлекателността на пристанищната зона. Това сътрудничество води до организиране на фестивал на изкуствата и риболова, като по този начин изкуството навлиза във всекидневието на хората, заети в рибарския сектор.


 5

Разработване на зона за отдих

Рибарска група FLAG: Езеро Въртсярв Колга-Яани, езеро Въртсярв, Естония

Основната цел на проекта е развитието на туристическия потенциал на Йоесуу, район в северната част на региона на езерото Въртсярв, чрез развиване на риболовния туризъм и използване на риболовната култура и традиции в района. Създадена е благоприятна среда за предприемачеството, а с помощта на продукти, насочени към риболовния туризъм, в региона са привлечени туристи. Тези туристически продукти включват разходка със стара платноходка („калелодка“) и демонстрации на традиционни начини и инструменти за риболов.