Местна инициативна рибарска група

Новини

ДЕСЕТ ПРОЦЕДУРИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО, РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ СА ПЛАНИРАНИ ДА СТАРТИРАТ ТАЗИ ГОДИНА

mdr

20.03.2023 г.
През настоящата година планираме да открием приеми по десет процедури от Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА) 2021-2027 г. Това обяви заместник-министърът на земеделието Георги Събев и ръководител на Управляващия орган на ПМДРА по време на първото заседание на Комитета за наблюдение, с което бе обявено и официалното стартиране на Програмата за периода 2021-2027 г. Нейният общ бюджет е 121 349 569 млн. евро (малко над 237 млн. лева) безвъзмездна финансова помощ, като разпределеният финансов ресурс от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (EФМДРА) е в размер на 84 944 698 млн. евро или 70% от общия бюджет, а националното съфинансиране е 36 404 871 млн. евро или 30% от бюджета.

„За четвърта поредна година не бе допусната загуба на средства по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., въпреки сложната икономическа ситуация, породена от пандемията COVID-19 и войната в Украйна, благодарение на добрата съвместна работа между екипите на министерството и ДФЗ“, припомни Георги Събев относно изпълнението на приключващата програма.

„През 2022 г. нарасна броят на прекратените договори, поради невъзможността на част от бенефициентите да изпълнят поетите ангажименти по Програмата“, отбеляза заместник-министърът. По тази причина и с цел секторът да бъде подкрепен, както и да бъде минимизиран негативният ефект от повишаването на цените на основни суровини и материали, необходими за осъществяване на дейността на операторите, екипът на УО разработи методика за предоставяне на компенсации на операторите в сектор „Рибарство“. „Подкрепата е за временно преустановяване на риболовни дейности, за пропуснати приходи и за допълнителни разходи, свързани със сътресението на пазара в подсекторите - риболов, аквакултури и преработка“, разясни Георги Събев.

Той уточни, че първият прием беше обявен в края на 2022 г. и е за временно преустановяване на риболовна дейност, като по него могат да се подават проекти до 30 март 2023 г. И допълни, че приемите за компенсация на операторите за горива, фураж и суровини стартираха в края на месец февруари, като крайният срок за подаване на проектни предложения е до 26 май 2023 г.

Заделеният финансов ресурс по компенсаторните мерки е малко над 13 млн. лева. Преди една седмица Европейската комисия одобри изменението на ПМДР по ускорена процедура, за да може финансовият ресурс по предварително обявените приеми да достигне до операторите в сектор „Рибарство“ възможно най-скоро.

Договорените средства общо по Програмата възлизат на 164,56 млн. лева безвъзмездна финансова помощ (БФП) или 81 % от бюджета на ПМДР. Изплатените средства са в размер на 124,64 млн. лева БФП или 76% от общия бюджет. Сертифицираните публични средства към март 2023 г. са на стойност. 119,57 млн. лева или 59% от бюджета на програмата. „Убеден съм, че в края на 2023 г. ще наваксаме лекото изоставане по отношение на всички показатели и няма да бъде допусната загуба на средства в края на програмния период“, заяви заместник-министър Събев. И допълни, че в тази връзка, освен успешното приключване на проектите по националните мерки, се разчита и на изпълнението на проектните предложения по стратегиите на Местните инициативни рибарски групи (МИРГ). Той каза още, че се работи в тясно сътрудничество с екипа на Националната рибарска мрежа, така че да сме максимално полезни на МИРГ, на потенциалните кандидати и на бенефициентите.

Заместник-министър Събев благодари на членовете на КН на ПМДР 2014-2020 г. за подкрепата през изминалите години и изрази увереност, че ще продължи успешното сътрудничество и занапред.

Стелианос Митолидис, началник-отдел в Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ към ЕК, приветства също участниците в събитието, като отличи постигнатите добри резултати в работата на екипа на Управляващия орган. „За следващите 10 години е договорена успешна програма за сектора. Много важна е процедурата за Зеления пакт“, каза той. И допълни, че се работи активно за развитие на рибарство до 2050 г. в контекста на Стратегията за биоразнообразие, чийто цели вече са одобрени от държавите членки. От дирекцията предлагат план за действие в областта на морското дело за намаляване на натиска върху морската среда, разширяване на защитените територии, инициативата за енергиен преход, с оглед украинската криза и увеличените разходи за производство, с цел плавен преход към нов бизнес модел.

Той поздрави България и затова, че е една от само двете държави членки на ЕС, в които се създаде възможност за използване на финансови инструменти със съфинансиране от тематичната програма. „През новия период общо 12 държави обмислят подобен вариант, но само в две - България и Естония това вече не е просто теоретична възможност, а наличен инструмент на разположение на рибарския сектор”, заяви представителят на Европейската комисия.

Членовете на Комитета по наблюдение обсъдиха индикативната годишна рамка за новата програма по морско дело, рибарство и аквакултури, както и критериите за процедурите, които се планират за стартиране през настоящата година.