Местна инициативна рибарска група

Новини

Важни мерки от стратегията за ВОМР пред рибарската общност в Поморие

Информационна среща с бенефициенти и други заинтересовани страни проведе Сдружението с нестопанска цел „Местната инициативна рибарска група“ /СНЦ МИРГ/ – Поморие. Тя се състоя в базата на Рибарско пристанище – Поморие.

На срещата присъствах кметът на Община Поморие – Иван Алексиев, в качеството си на председател на Управителния съвет на СНЦ МИРГ Поморие, Георги Петков – изпълнителен директор на СНЦ МИРГ Поморие, Стефка Бояджиева – експерт по прилагане на стратегията.

Пред присъстващите бенефициентите представиха в детайли първите две мерки от Стратегията за ВОМР № МДР-ИП-01-85/18.07.2018 г. – Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ „Поморие“ и преработване на продуктите от риболов и аквакултури.

„И за двете мерки безвъзмездната финансова помощ, която рибарите могат да получат, е от 50 до 150 хиляди лева, като съфинансирането от тяхна страна е 50%. Сега е моментът рибарската общност в града да се мобилизира, да кандидатства с проекти, за да можем да усвоим на 100% заложените в стратегията средства.”, каза кметът Иван Алексиев.

Изпълнителният директор на МИРГ Поморие Георги Петков разясни нагледно пред присъстващите стъпките за кандидатстване и как бенефициентите да подадат документи за кандидатстване електронно на https://eumis2020.government.bg/

Методична помощ при подготовката на проектните предложения бенефициентите могат да получат на място в офиса на СНЦ МИРГ Поморие, намиращ се на рибарското пристанище, на ул. Кубрат №8, всеки делничен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.

Виж и изтегли

info (1)info (3)info (4)info (2)