Местна инициативна рибарска група

Новини

Представят пред рибарите в Поморие две важни мерки от Стратегията за ВОМР, с финансиране до 150 хил. лева

Информационна среща с бенефициенти ще проведе Сдружението с нестопанска цел Местната инициативна рибарска група /СНЦ МИРГ/ - Поморие. Пред заинтересованите страни ще бъдат представени в детайли Мярка 1- „Подкрепа за иновации в рибарството и аквакултурите в МИРГ Поморие“ и Мярка 2 – „Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ „Поморие“ от Стратегията за ВОМР № МДР-ИП-01-85/18.07.2018 г.

Събитието ще се проведе на 18-ти октомври, петък от 10:30 ч. в базата на новото рибарско пристанище в гр. Поморие на ул. Кубрат №8.

На срещата ще присъстват Георги Петков - изпълнителен директор на СНЦ МИРГ Поморие и Стефка Бояджиева – експерт по прилагане на стратегията.

Безвъзмездната финансова помощ, която рибарите могат да получат, и по двете мерки е от 50 до 150 хиляди лева, като съфинансирането от тяхна страна е 50%.

Така с европейски средства местните рибари ще могат да осъвременят рибарския си инвентар, да закупят туристически корабчета, да зарибяват вътрешни водни басейни, да отглеждат аквакултури и много други дейности.

Специално внимание ще бъде обърнато и на стъпките за кандидатстване и как бенефициентите да подадат документи за кандидатстване електронно на https://eumis2020.government.bg/

Помощ на рибарите, в подготовката на проектите им и за по-бързото и лесно организиране на документите за кандидатстване, ще оказва експертът по прилагане на стратегията Стефка Бояджиева.

При допълнителни въпроси бенефициентите ще бъдат консултирани на място в централата на СНЦ МИРГ Поморие, намираща се на самото рибарско пристанище.