Местна инициативна рибарска група

Обяви

Празник на "МИРГ Поморие"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Сдружение ,,Местна инициативна рибарска група Поморие‘‘, 

ще проведе годишно информационно събитие – Празник на ,,МИРГ Поморие‘‘.

 

          Събитието ще се проведе на 16 април 2022г. /събота/ от 10.30 часа на Рибарско пристанище – гр.Поморие и цели да представи напредъка на СВОМР по изпълнението на СВОМР и текущите възможности за финансиране по проектни предложения на Стратегията.

Приложение: Програма на годишно информационно събитие на ,,Местна инициативна рибарска група Поморие‘‘.

 С уважение,

Иван Алексиев

Председател на УС ,,МИРГ Поморие‘‘


Прикачени файлове

Покана

Програма на МИРГ Поморие