Местна инициативна рибарска група

Обяви

График на комуникационните дейности-12-15.09.2017

График на комуникационните дейности и събития за въвличане на местната общност в процеса по подготовка на СВОМР на МИРГ Поморие.

12.09.2017г. – 11:00ч. Информационен ден в Зала 2 на Общината за МИРГ Поморие на ул. Солна № 5.

13.09.2017г. – 11:00ч. Информационен ден в залата на Читалището на гр. Ахелой за Община Поморие.

14.09.2017г. – 11:00ч. Информационна среща в сградата на Кметството на село Бата, Община Поморие.

15.09.2017г. – 11:00ч. Информационен семинар в сградата на Кметството на село Косовец, Община Поморие.