Местна инициативна рибарска група

Обяви

График на комуникационните дейности-19-21.09.2017

График на комуникационните дейности и събития за въвличане на местната общност в процеса по подготовка на СВОМР на МИРГ Поморие.

19.09.2017г. - Информационна конференция в залата на Читалището на гр. Ахелой, Община Поморие.

20.09.2017г. - Информационна среща за консултиране с местната общност в сградата на Кметството на село Бата, Община Поморие.

21.09.2017г. -  Информационна среща за консултиране с местната общност в сградата на Кметството на село Косовец, Община Поморие.

21.09.2017г. -  Информационна среща за консултиране с местната общност в сградата на Кметството на село Порой, Община Поморие.