Местна инициативна рибарска група

Обяви

График на комуникационните дейности Поморие-29.09.2017

График на комуникационните дейности и събития за въвличане на местната общност в процеса по подготовка на СВОМР на МИРГ Поморие.

29.09.2017г. – Информационна конференция в зала №2 в сградата на Община Поморие на ул. Солна № 5.