Местна инициативна рибарска група

Обяви

График на комуникационните дейности Поморие и Ахелой-4-16.10.2017

График на комуникационните дейности и събития за въвличане на местната общност в процеса по подготовка на СВОМР на МИРГ Поморие.

04.10.2017г. - Работна среща за консултиране с местната общност в залата на Читалището на гр. Ахелой, Община Поморие.

05.10.2017г. - Работна среща за консултиране с местната общност в зала №2 в сградата на Община Поморие на ул. Солна № 5.

13.10.2017г. - Обществено обсъждане на проект на стратегията на МИРГ в залата на Читалището на гр. Ахелой, Община Поморие.

16.10.2017г. - Обществено обсъждане на проект на стратегията на МИРГ в зала №2 в сградата на Община Поморие на ул. Солна № 5.