Местна инициативна рибарска група

Обяви

Покана Работни срещи в Ахелой и Поморие-4-5.10.2017

Работни срещи в гр. Ахелой и гр. Поморие

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Поморие, в качеството си на Бенефициент,
съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № МДР-4П-01-18/06.07.2017г. за изпълнение на проект по приоритет на Съюза 4 "Повишаване на заетостта и териториално сближаване", Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”, процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.001-0007 по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. подкрепена от ЕС, чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство.

О Р Г А Н И З И Р А
Работни срещи в гр. Ахелой и гр. Поморие

Целта на събитията е да бъде предоставена информация на заинтересованите лица за създаването на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) в рамките на подхода ВОМР, насочена към запознаване и въвличане за участие на местната общност, Подходът ВОМР в рамките на ПМДР запознаване с подхода ВОМР, Възможностите за прилагане на подхода ВОМР в рамките на ПМДР, Процесът на планиране на стратегия за ВОМР Процесът на управление и реализиране на стратегията за ВОМР

Мероприятията ще се проведат както следва:

• 04.10.2017г. – от 11:00ч. в сградата на Читалището на гр. Ахелой – Информационна среща за консултиране с местната общност във връзка с процеса на планиране на СМР на територията на Община Поморие.

• 05.10.2017 г. – от 11:00ч. в Зала 2 на Община Поморие, гр. Поморие – Информационна среща за консултиране с местната общност във връзка с процеса на планиране на СМР на територията на Община Поморие.


За контакти и допълнителна информация:
Община Поморие, ул. „Солна“ № 5
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел. 0882 42 00 86
Георги Петков – Нач. Отдел УП

 

УЧАСТВАЙ В РАЗВИТИЕТО НА СВОЯ РЕГИОН!